Sashimi plate/5 days Sashimi Course

During 5 days sashimi course, we make lots of sashimi plates!